Behelzen / bevatten

Behelzen / bevatten

Vraag

Is behelzen correct gebruikt in de volgende zin of moet het bevatten zijn: Dit document behelst/bevat enkele richtlijnen voor het gebruik van de nieuwe software?

Antwoord

Zowel behelzen als bevatten is mogelijk in deze zin. Dit document behelst enkele richtlijnen betekent dat het document die richtlijnen als onderwerp heeft. Dit document bevat enkele richtlijnen betekent dat in het document concreet enkele richtlijnen vermeld staan.

Toelichting

Behelzen is een vrij formeel woord met als betekenis ‘betrekking hebben op’, ‘als thema/onderwerp hebben’, ‘omvatten’, ‘inhouden’.

(1) Het wetsvoorstel behelst een onderwerp dat erg controversieel is voor veel Fransen.

(2) Fase twee behelst de bouw van nieuwe sociale woningen.

(3) Deze dossiers behelzen de samenwerking op het gebied van veiligheid en misdaadbestrijding.

(4) Die overeenkomst behelst dat ons bedrijf mag blijven gebruikmaken van de onderzoeksfaciliteiten van de universiteit.

Om te verwijzen naar de concrete onderdelen van een wet, plan, document en dergelijke, worden woorden als bevatten of bestaan uit gebruikt.

(5) De wet bevat tal van artikelen op grond waarvan journalisten gestraft kunnen worden voor al te kritische berichtgeving.

(6) Het ondernemingsdossier bestaat uit zes delen, waaronder een tabel van middelen en bestedingen.

In sommige gevallen is zowel behelzen als bevatten (of bestaan uit en dergelijke) mogelijk, afhankelijk van welke betekenis bedoeld is.

(7a) Het akkoord behelst maatregelen tegen mensensmokkelaars.

(7b) Het akkoord bevat maatregelen tegen mensensmokkelaars.

(8a) Haar werk behelst onder andere het behandelen van klachten.

(8b) Haar werk bestaat onder andere uit het behandelen van klachten.

Zie ook

Beantwoorden aan / voorzien in
Beslissen / besluiten
Bestaan in / uit
Legitimeren / identificeren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 32; Taalwijzer (2000), p. 57; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
90
j
betekenis,correctheid,herkomst,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,herkomst;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
22 January 2014