Beginnen / begonnen

Beginnen / begonnen

Vraag

Wat is juist: Hij is gisteren begonnen te schrijven of Hij is gisteren beginnen te schrijven?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct.

Toelichting

Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied verbonden met een infinitief met te. In zinnen in voltooide tijd kan zowel het voltooid deelwoord begonnen als de infinitief beginnen gebruikt worden.

(1) Hij is vorig jaar begonnen te schrijven.

(2) Hij is vorig jaar beginnen te schrijven.

Als in zulke zinnen een lijdend voorwerp (bijvoorbeeld zijn memoires) gebruikt wordt, zijn er in de standaardtaal twee mogelijkheden:

(3a) Hij is vorig jaar begonnen zijn memoires te schrijven.

(4) Hij is vorig jaar zijn memoires beginnen te schrijven.

In zinnen als (4) vormt beginnen samen met het werkwoord dat erop volgt (te schrijven) één geheel. Het lijdend voorwerp komt daar in de standaardtaal voor te staan. Hij is vorig jaar beginnen zijn memoires te schrijven is dus niet correct.

In Nederland komt ook de constructie voor waarbij het lijdend voorwerp voor begonnen te + infinitief staat, maar die is niet voor alle taalgebruikers even aanvaardbaar. Het is daarom niet duidelijk of zijn memoires begonnen te schrijven tot de standaardtaal gerekend kan worden in Nederland. In België is deze constructie niet gangbaar.

(3b) Hij is vorig jaar zijn memoires begonnen te schrijven. (in Nederland, status onduidelijk)

Het voltooid deelwoord begonnen kan ook worden gevolgd door de constructie met het + infinitief.

(5) Hij is vorig jaar begonnen met het schrijven van zijn memoires.

Zie ook

Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

Beginnen + infinitief
Helpen (te)
Komen aanrijden / aangereden
Proberen / geprobeerd

Naslagwerken

ANS (1997), p. 949-952 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 1043 of online online

correctheid en betekenis,werkwoord,zinsontleding,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1221
j
correctheid,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik,zinsontleding
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:zinsontleding;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
10 April 2017