Bedeling / levering

Bedeling / levering

Vraag

Zijn bedeling en levering synoniemen?

Antwoord

Nee, bedeling betekent in de standaardtaal ‘uitreiking van aalmoezen’. In België komt bedeling soms wel voor als synoniem van levering, bestelling, bezorging, distributie, maar het is in die betekenissen geen standaardtaal.

Toelichting

Bedeling betekent in de standaardtaal in de eerste plaats ‘uitreiking van aalmoezen’.

(1) Hij leeft van de bedeling.

In België wordt bedeling (ook in samenstellingen als aardgasbedeling, waterbedeling, postbedeling) soms in andere contexten met een andere betekenis gebruikt. Het is dan geen standaardtaal.

(2) De bedeling van ongeadresseerde reclame wekt heel wat wrevel bij de buurtbewoners. (in België, geen standaardtaal)

(3) De WVEM staat in voor de bedeling van elektrische energie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. (in België, geen standaardtaal)

(4) De waterbedeling loopt spaak in heel wat zuiderse landen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De bedeling van warme maaltijden is een taak van het OCMW. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in zulke gevallen bestelling, levering, voorziening, bezorging, distributie, verstrekking.

(6) De posterijen dragen zorg voor de bestelling van brieven en andere poststukken.

(7) De levering van gas en elektriciteit is in handen van het bedrijfsleven.

(8) De watervoorziening loopt eindelijk weer vlot.

(9) Vrijwilligers zorgen voor de distributie van levensmiddelen aan de vluchtelingen.

Bijzonderheid

Met betrekking tot het recht bestaat wel de term rechtsbedeling ‘(wijze van) toepassing van het recht’.

(10) De rechter had wel heel bizarre ideeën over rechtsbedeling.

Zie ook

Verdelen / distribueren; bezorgen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 28; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 25; Taalwijzer (1998), p. 72; Stijlboek VRT (2003), p. 36; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
998
j
afleiding,betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
06 March 2013