Behoren tot een van de

Behoren tot een van de

Vraag

Is Hij behoort tot een van de meest gevreesde misdadigers een correcte zin?

Antwoord

Het is onduidelijk of Hij behoort tot een van de meest gevreesde misdadigers als correct kan worden beschouwd. Correct zijn in ieder geval: Hij behoort tot de meest gevreesde misdadigers of Hij is een van de meest gevreesde misdadigers.

Toelichting

Behoren tot een van de wordt traditioneel als een contaminatie beschouwd. Het is een vermenging van behoren tot de en een van de … zijn. Tegenwoordig wordt behoren tot een van de vaak gebruikt, maar heel wat taalgebruikers vinden deze combinatie niet acceptabel. Het is daarom niet duidelijk of behoren tot een van de als correct kan worden beschouwd.

(1a) Nederland behoort tot een van de meest intensieve gebruikers van het spoorwegnet. (status onduidelijk)

(1b) Nederland behoort tot de meest intensieve gebruikers van het spoorwegnet.

(1c) Nederland is een van de meest intensieve gebruikers van zijn spoorwegnet.

(2) Sproeten behoren tot een van de zeven schoonheden. (status onduidelijk)

(3) De koekoek behoort tot een van de weinige vogelsoorten die hun ei in het nest van een ander leggen. (status onduidelijk)

Zie ook

De enige die ben / is
Eén / een van de
Een van de collega’s die komt / komen

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (2006), p. 70; Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw (1999), p. 181; Schrijfwijzer (2005), p. 167; Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 28

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
91
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
01 March 2017