1°, 2°, 3° / 1ᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e

1°, 2°, 3° / 1ᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e

Vraag

Hoe worden rangtelwoorden in cijfers weergegeven in het Nederlands? Is het , , of 1e, 2e, 3e of 1ste, 2de, 3de of 1e, 2e, 3e?

Antwoord

Correcte weergaven zijn 1ste, 2de, 3de en 1e, 2e, 3e. De achtervoegsels ‐ste, ‐de en ‐e staan op dezelfde hoogte als het getal. Tussen de cijfers en de letters komt geen koppelteken. De weergave van rangtelwoorden in cijfers met gradentekens, zoals in , , , is niet correct.

Toelichting

Rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel -de/-ste aan het overeenkomstige hoofdtelwoord: tweede, vierde, zesde, negende enzovoort. Met de hoofdtelwoorden een en drie corresponderen de rangtelwoorden eerste en derde.

Voor het schrijven van rangtelwoorden in cijfers zijn twee systemen in gebruik. Aan het cijfer kan alleen een e toegevoegd worden, ofwel -ste/-de: 1e, 2e, 3e of 1ste, 2de, 3de. Het is raadzaam om binnen één tekst consequent één systeem te hanteren.

In breuken (1/3, 464/981) wordt nooit een letter aan de noemer toegevoegd.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (Leidraad 6.9)
Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Combinaties met eerstegraads, tweedehands, derderangs (algemeen)
Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Drieënnegentig / 93
Jaartallen voluit
Leopold 2 / Leopold de 2e / Leopold de IIe /Leopold II
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Technische Handleiding (2009), p. 62, 64

cijfers en getallen,telwoord,conventies,grammatica


tao_adv (C)
2
j
cijfers,conventies,spelling,telwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:cijfers;Woordsoort:telwoord
01 January 2004
14 November 2017