Zomin / zo min

Zomin / zo min

Vraag

Wat is correct: zomin in één woord of zo min in twee woorden?

Antwoord

Beide spellingen zijn mogelijk. Zo min wordt in twee woorden geschreven als de mate waarin iets onbeduidend of weinig is, uitgedrukt wordt. Als voegwoord wordt (net) zomin (‘evenmin’) aan elkaar geschreven.

Toelichting

Het bijwoord zo voor een bijvoeglijk naamwoord wijst op de mate waarin iets het geval is. Min betekent ‘klein, gering’, ‘onbeduidend’ of ‘weinig’. Zo en min krijgen allebei een klemtoon.

(1) Daar moet je niet zo min over denken. (‘gering’)

(2) Zij dacht zo min mogelijk aan de vreselijke dingen die haar te wachten stonden. (‘weinig’)

Het voegwoord zomin komt meestal voor in combinatie met het bijwoord net (net zomin) en betekent ‘evenmin’.

(3)  Die rok kun je in dit islamitische land niet dragen, net zomin als je bij ons naakt op straat kunt verschijnen.

(4)  Ik kan me hier net zomin over opwinden als jij.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,voegwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1680
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling,voegwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord,voegwoord;Woordvorm:samenstelling
17 July 2013
17 November 2015