Zolang / zo lang

Zolang / zo lang

Vraag

Wat is correct: zolang in één woord of zo lang in twee woorden?

Antwoord

Beide spellingen zijn mogelijk. Zo lang wordt in twee woorden geschreven als de mate waarin iets lang is, uitgedrukt wordt. Als bijwoord van tijd (‘ondertussen’) en als voegwoord (‘gedurende de tijd dat’) wordt zolang aan elkaar geschreven.

Toelichting

Het bijwoord zo voor een bijvoeglijk naamwoord wijst op de mate waarin iets het geval is. Lang kan slaan op een grootte in ruimte of tijd. Zo en lang krijgen dan allebei een klemtoon.

(1) Dit touw is zo lang dat je vanuit je cel er gemakkelijk de grond mee haalt.

(2) Je had niet zo lang moeten treuzelen!

(3) Zijn betoog was zo lang dat sommigen naar buiten zijn gegaan.

Aan elkaar geschreven heeft zolang een andere betekenis en een andere functie. Het woord heeft dan een eenheidsklemtoon. Het bijwoord van tijd zolang betekent ‘ondertussen’.

(4) Wij zullen de klus wel klaren; blijf jij maar zolang op het reservebankje zitten.

Het voegwoord zolang en de voegwoordelijke uitdrukking zolang als betekenen ‘gedurende de tijd dat’.

(5a) Zolang die dictator aan de macht is, kunnen de burgers zich maar het beste koest houden.

(5b) Zolang als die dictator aan de macht is, kunnen de burgers zich maar het beste koest houden.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,voegwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1375
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling,voegwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord,voegwoord;Woordvorm:samenstelling
08 May 2008
06 May 2015