Zichtrekening / betaalrekening / rekening-courant / lopende rekening / (bank)rekening

Zichtrekening / betaalrekening / rekening-courant / lopende rekening / (bank)rekening

Vraag

Wat is de correcte benaming voor een rekening die een particulier heeft bij een financiële instelling om zijn dagelijkse betalingen uit te voeren?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is bankrekening of kortweg rekening. Om een duidelijk onderscheid te maken met een spaarrekening of depositorekening komt ook lopende rekening voor. In de standaardtaal in Nederland zijn daarnaast onder meer betaalrekening en rekening-courant gangbaar, in de standaardtaal in België zichtrekening.

Toelichting

Een rekening bij een bank waarop de dagelijkse inkomsten en uitgaven plaatsvinden, wordt in het algemeen een bankrekening of kortweg rekening genoemd.

(1) Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 9 december op onze bankrekening bijgeschreven te zijn.

(2) Via de app kunnen onze klanten op elk moment exact zien hoeveel er op hun rekening staat.

Ter onderscheiding van een spaar- of depositorekening wordt in de standaardtaal ook lopende rekening gebruikt.

(3) Het saldo op zijn lopende rekening schommelt altijd rond nul.

(4) Als je het bedrag vandaag elektronisch overboekt vanaf je spaarrekening, staat het nog op tijd op je lopende rekening.

Standaardtaal in Nederland zijn verder betaalrekening en rekening-courant.

(5) Met één muisklik ziet u hoeveel er op uw betaalrekening staat. [standaardtaal in Nederland]

(6) Tegen een geringe vergoeding kunnen wij u papieren afschriften van uw rekening-courant blijven toezenden. [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in België wordt ook zichtrekening gebruikt.

(7) Open nu bij ons een zichtrekening met een aantrekkelijk betaalpakket. [standaardtaal in België]

(8) Ik moet eens wat beter bijhouden hoeveel er op mijn zichtrekening staat. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Rekening-courant is ook een boekhoudkundige term in bedrijven, waarbij het gaat om de schulden of vorderingen tussen aan de ene kant de zaakvoerders of vennoten, en aan de andere kant de vennootschap.

Zie ook

Zicht / gezicht (op het eerste -)
Zichtkaart / postkaart / ansicht(je) / prentbriefkaart / ansichtkaart / kaartje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
938
j
betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
07 December 2017