(Een) Italiaanse (zij is -)

(Een) Italiaanse (zij is -)

Vraag

Mag het lidwoord een weggelaten worden in Zij is een Italiaanse?

Antwoord

Ja. Zij is Italiaanse is correct, net als Zij is een Italiaanse. Er kan wel een betekenisnuance zijn.

Toelichting

In naamwoordelijke gezegdes – die een koppelwerkwoord zoals zijn of worden bevatten – kunnen persoonsnamen zonder lidwoord gebruikt worden om een kenmerkende hoedanigheid weer te geven. Concreet gaat het dan om een functie of beroep, een nationaliteit of een levensbeschouwing. We kunnen de hoedanigheid verder expliciteren door een toevoeging als ‘van beroep’ of ‘van nationaliteit’.

(1a) Katharina is op haar achttiende danseres (van beroep) geworden.

(2a) Pablo is Spanjaard (van nationaliteit).

(3a) Hun broer is communist (van politieke overtuiging).

We gebruiken het lidwoord een om een concreet individu te benoemen dat een bepaalde levensbeschouwing of nationaliteit, of een bepaald beroep heeft.

(1b) Katharina is een danseres.

(2b) Pablo is een Spanjaard.

(3b) Hun broer is een communist.

De zinnen met lidwoord kunnen een subjectief karakter hebben. Ze kunnen gebruikt worden om een oordeel of een waardering uit te spreken. De zinnen zonder lidwoord geven daarentegen altijd een louter objectieve weergave van een feit. Terwijl in (2a) aan Pablo een feitelijke hoedanigheid (de Spaanse nationaliteit) wordt toegekend, kan (2b) een subjectief oordeel inhouden, bijvoorbeeld dat Pablo een kenmerk heeft dat typisch is voor Spanjaarden, zoals een vurig temperament.

Het soms wat subjectievere karakter van de (b)-zinnen blijkt ook uit de mogelijkheid om een bijvoeglijk naamwoord toe te voegen.

(4) Katharina is een elegante danseres.

(5) Pablo is een rasechte Spanjaard.

Zie ook

Beroep doen op / een beroep doen op
De berg de Tourmalet / de berg Tourmalet
De rivier Wisla / de rivier de Wisla
(De) wielrenner Axel Merckx
Getuige / getuigen zijn
Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse, Belg / Belgisch / Belgische
Vegetarisch / vegetariër (zij is -)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 204-207 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,lidwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1312
j
correctheid,grammatica,lidwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:lidwoord
12 February 2007
29 November 2018