Verwachten (zich – aan)

Verwachten (zich – aan)

Vraag

Is zich verwachten aan correct?

Antwoord

Nee, het wederkerende gebruik van verwachten komt weleens voor in België, maar behoort niet tot de standaardtaal. Alleen de niet-wederkerende vorm is standaardtaal. 

Toelichting

Het werkwoord verwachten bestaat in de standaardtaal alleen in de niet-wederkerende vorm.

(1) We verwachten je morgenavond.

(2) Dat antwoord had ik verwacht.

(3) Weinig marktdeskundigen verwachten dat de auto-import zal blijven staan op het recordpercentage van dertig procent.

In België wordt verwachten soms als een wederkerend werkwoord gebruikt, gecombineerd met aan. Zich verwachten aan wordt vaak gecombineerd met een voorzetselvoorwerp dat iets negatiefs aangeeft, en gaat veelal vergezeld van het hulpwerkwoord kunnen of mogen. Het gebruik van zich verwachten aan wordt evenwel niet door iedereen geaccepteerd en behoort niet tot de standaardtaal.

(4) Zij hadden zich verwacht aan een vriendelijker onthaal. (in België, geen standaardtaal)

(5) Harold Pinter reageerde verbaasd op zijn Nobelprijs. Hij had er zich totaal niet aan verwacht. (in België, geen standaardtaal)

(6) Naar Nederlands model is het merendeel van de verwerkingen vrijgesteld van de aangifteplicht en dus kan men zich verwachten aan een maximum van 40.000 aangiften. (in België, geen standaardtaal)

(7) Wie er uitziet als een buitenlander en geen paspoort of verblijfsvergunning op zak heeft, mag zich verwachten aan problemen. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Interesseren (zich – aan / voor)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 288; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301; Taalwijzer (1998), p. 353; Stijlboek VRT (2003), p. 257; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
935
j
correctheid,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
01 January 2004
20 February 2013