Interesseren (zich – aan / voor)

Interesseren (zich – aan / voor)

Vraag

Is het zich interesseren aan of voor iets?

Antwoord

Alleen zich interesseren voor is standaardtaal. Zich interesseren aan wordt wel gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal.

Toelichting

Zowel het wederkerende werkwoord zich interesseren (‘ergens belangstelling voor hebben’) als het niet-wederkerende interesseren (‘iemands belangstelling opwekken’) komen in de standaardtaal voor met het voorzetsel voor.

(1) Hij interesseert zich voor zestiende-eeuwse polyfonie.

(2) De docent wist de studenten te interesseren voor de complexiteit van het woordje er.

Belgische taalgebruikers zeggen weleens zich interesseren aan, maar deze uitdrukking is geen standaardtaal.

(3) Wie zich interesseert aan de middeleeuwse kloostertraditie kan een bezoekje brengen aan het kartuizerklooster van Le Mont-Dieu. (in België, geen standaardtaal)

(4) Niemand interesseerde zich aan de escapades en intriges van Beaufort. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

De verbinding geïnteresseerd zijn in bestaat ook, zowel in de gewone betekenis ‘belangstelling hebben voor’ als in de enigszins verouderde betekenis ‘ergens belang bij hebben’.

Zie ook

Allergisch aan / voor
Lachen met / om
Opkijken tegen / naar iemand
Verwachten (zich – aan)
Voorbehouden voor / aan

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 122, 10; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 127; Taalwijzer (1998), p. 173; Stijlboek VRT (2003), p. 123

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
426
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
01 January 2004
28 April 2020