Zestiger jaren / de jaren zestig

Zestiger jaren / de jaren zestig

Vraag

Wat is correct: de zestiger jaren of de jaren zestig?

Antwoord

Zowel de zestiger jaren als de jaren zestig is correct.

Toelichting

Als aanduiding van een decennium kan zowel de jaren twintig, de jaren dertig, enzovoort gebruikt worden als de twintiger jaren, de dertiger jaren, enzovoort. Beide zijn correct, maar het gebruikelijkst zijn de jaren twintig enzovoort.

(1a) In de jaren zestig en zeventig werden hier veel nieuwe woningen gebouwd.

(1b) In de zestiger en zeventiger jaren werden hier veel nieuwe woningen gebouwd.

Zie ook

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Jaren 1990 / jaren negentig van de twintigste eeuw
Jaren ’30 / jaren 30

Bronnen

Onze Taal. Jaren zeventig / zeventiger jaren. Geraadpleegd op 20 oktober 2014 via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/jaren-zeventig-zeventiger-jaren.

VRTtaal.net. Zeventiger jaren / jaren zeventig. Geraadpleegd op 20 oktober 2014 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/zeventiger-jaren-jaren-zeventig.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (2012), p. 181-182; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 114; Trouw Schrijfboek (2006), p. 334; Stijlboek NRC Handelsblad (2000), p. 152

cijfers en getallen,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,naamvallen,telwoord,verbuiging,conventies,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
440
j
cijfers,correctheid,gepastheid,naamvalsvormen,telwoord,tijdsaanduidingen,verbuiging,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:cijfers,tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:telwoord;Woordvorm:naamvalsvormen,verbuiging
01 January 2004
10 January 2019