Welke / wat voor

Welke / wat voor

Vraag

Wat is correct: Welke mensen komen er vanavond of Wat voor mensen komen er vanavond?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct, maar er is een betekenisnuance. Wat voor vraagt naar een classificering. Welke vraagt om een identificering.

Toelichting

Het betekenisverschil tussen welke en wat voor is subtiel. In de vraag Wat voor mensen komen er vanavond? is de vraagsteller benieuwd naar de soort mensen die zal komen. De combinatie wat voor vraagt altijd naar een classificering: tot welke soort behoort het genoemde?

(1) Wat voor chocolaatjes eet Lieven graag? (Welke soort chocolaatjes?)

(2) Wat voor muziek hoort David graag? (Welke soort muziek?)

(3) Wat voor film wil je zien? (Een thriller of een romantische komedie?)

(4) Wat voor een man was Arafat volgens jou? (Welke soort man?)

In de vraagzin Welke mensen komen er vanavond? wil de vraagsteller weten wie er van een bekend veronderstelde groep mensen zal komen. Met het vragend voornaamwoord welke wordt meestal gevraagd om een aantal bekende en concrete mogelijkheden te identificeren.

(5) Welke borden zijn van jou? (De blauwe of de witte borden?)

(6) Welke taart vind je het lekkerst? (De chocoladetaart of de frambozentaart?)

(7) Welke film wil je zien? (Er staan vijf films op het programma.)

(8) Welke muziek zal ik opzetten? (Bach of Beethoven?)

Bij meervoudige en bij niet-telbare zelfstandige naamwoorden wordt welk(e) soms ook gebruikt om te classificeren. Bij enkelvoudige telbare zelfstandige naamwoorden is dat niet mogelijk.

(9) Welke chocolaatjes eet Lieven graag? (Welke soort chocolaatjes?)

(10) Welke muziek hoort David graag? (Welke soort muziek?)

Bijzonderheid

De keuze tussen wat voor en wat voor een is afhankelijk van het getal van het kernwoord. Wat voor een kan alleen gebruikt worden bij enkelvoudige woorden: wat voor een hamer, wat voor een taart. Wat voor kan zowel voor enkelvoudige als voor meervoudige woorden gebruikt worden: wat voor hamer, wat voor hamers, wat voor taart, wat voor taarten.

Zie ook

Hetwelk
Welk / welke soort
Welk (de rechtszaak, – proces)
Welke (de regels -)
Welke / welk / wat

Naslagwerken

ANS (1997), p. 320-321 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (2003), p. 184-185; Taalwijzer (1998), p. 160

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1324
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
13 February 2007
04 May 2017