Wanneer nodig / wanneer dat nodig is

Wanneer nodig / wanneer dat nodig is

Vraag

Is de volgende zin correct: Wanneer nodig kan onze dienst de procedure inkorten?

Antwoord

Ja, deze zin is correct. Wanneer nodig is een ellips van wanneer dat nodig is. Deze elliptische stijl kan in de meeste tekstsoorten gebruikt worden.

Toelichting

Combinaties als wanneer nodig zijn elliptische bijzinnen. Het onderwerp en de persoonsvorm (een vorm van het werkwoordzijn) zijn hier niet uitgedrukt. Voluit zou er staan: wanneer dat nodig is of als dat nodig is.

Zulke constructies kunnen handig zijn om iets bondig te formuleren: wanneer nodig is kernachtiger dan een door een voegwoord ingeleide bijzin als wanneer dat nodig is. Elliptische zinnen kunnen de stijl van een tekst wat krachtiger maken. Het is wel aan te raden niet te veel van zulke zinnen kort na elkaar te gebruiken in een tekst.

(1)  De commissie bestaat uit twaalf leden en vergadert vijf keer per jaar, of zo vaak als noodzakelijk.

(2)  De bedoeling is om met tijdschakelaars te werken, zodat het licht enkel aangaat wanneer nodig.

(3)  Ze wil graag zelf bepalen aan wie ze indien nodig hulp kan vragen.

(4)  Evalueer tijdig jullie werkwijze en stuur waar nodig bij.

(5)  Zo nodig nemen wij contact met u op voor extra informatie.

(6)  De oproepen worden vertrouwelijk en, indien gewenst, ook anoniem behandeld.

(7)  We zullen eerst de belangrijkste wegen sneeuwvrij maken, en daarna – indien mogelijk – de kleinere.

(8)  Waar mogelijk probeer ik ook voor kleinere aankopen elektronisch te betalen.

Zie ook

Desgevallend / indien nodig
Want geen zin
Wanneer / als (+ tegenwoordige of toekomende tijd)
Wegens ziek / wegens ziekte
Zo veel als mogelijk / zo veel mogelijk

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 143

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,voegwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1621
j
correctheid,grammatica,stijl,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voegwoord
28 November 2012
09 January 2019