Vooreerst / in de eerste plaats

Vooreerst / in de eerste plaats

Vraag

Is vooreerst in de betekenis ‘in de eerste plaats’ correct?

Antwoord

Ja, vooreerst is standaardtaal in België in de betekenis ‘in de eerste plaats’. Daarnaast is vooreerst standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘voorlopig’, ‘vooralsnog’.

Toelichting

Vooreerst is standaardtaal in het hele taalgebied als synoniem van voorlopig, vooralsnog. In die betekenis komt vooreerst niet meer zo vaak voor.

(1) Ik heb naar huis gebeld dat ik vooreerst niet naar huis kom.

(2) Televisie-uitzendingen en kranten zijn vooreerst een cultureel product.

In de standaardtaal in België wordt vooreerst regelmatig gebruikt in de betekenis ‘in / op de eerste plaats’, ‘in eerste instantie’.

(3) Vooreerst zal ik de situatie schetsen, ten tweede zal ik ingaan op een aantal problemen en tot slot formuleer ik een aantal voorstellen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (aller)eerst, in / op de eerste plaats, ten eerste.

(4) Ik wil eerst iedereen bedanken voor hun inzet.

(5) ‘Ik wil u in de eerste plaats bedanken voor uw kus’, zei Sneeuwwitje.

Zie ook

Als eerste
Eerst en vooral
In / op de eerste plaats
Kortelings / binnenkort
Nadien / daarnaReeds / al
Vooraleer / alvorens / voordat / voor

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 298; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 309; Taalwijzer (1998), p. 361; Stijlboek VRT (2003), p. 262; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,bijwoord,samenstellingen,teksten schrijven,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,teksten schrijventao_adv (C)
1087
j
betekenis,bijwoord,correctheid,samenstelling,tekst_en_conversatie,verwijswoorden,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:tekst_en_conversatie,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
09 January 2018