Voorbijgestreefd / achterhaald

Voorbijgestreefd / achterhaald

Vraag

Is voorbijgestreefd in de betekenis van ‘achterhaald’ correct?

Antwoord

Ja, als synoniem van achterhaald is voorbijgestreefd standaardtaal in België. In de betekenis ‘overtroffen’ is voorbijgestreefd standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Voorbijgestreefd is standaardtaal in het hele taalgebied als het voltooid deelwoord van het werkwoord voorbijstreven. Het betekent dan ‘overtroffen’.

(1) De pc heeft de krant voorbijgestreefd als het belangrijkste informatiemedium.

(2) Het verhoopte bedrag werd al snel voorbijgestreefd. Aan het eind van de avond bleek de actie meer dan tien miljoen euro opgeleverd te hebben.

In de standaardtaal in België wordt voorbijgestreefd regelmatig gebruikt als synoniem van achterhaald. In Nederland wordt voorbijgestreefd slechts een heel enkele keer in die betekenis gebruikt.

(3) In de jaren tachtig waren plateauschoenen hopeloos voorbijgestreefd. [standaardtaal in België]

(4) Hij beroept zich op voorbijgestreefde voorschriften. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied kunnen naast achterhaald ook verouderd, uit de tijd en niet meer gangbaar gebruikt worden.

(5) Hij verdedigt een achterhaalde opvatting.

(6) Die opvattingen zijn uit de tijd, ze zijn niet meer gangbaar.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 298; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 308; Taalwijzer (1998), p. 361, 27; Stijlboek VRT (2003), p. 261; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,werkwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1086
j
afleiding,betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
23 August 2013