Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Er zijn geen officiële regels die bepalen in welke volgorde titels en graden staan, maar er zijn wel conventies. Gewoonlijk staan afkortingen van titels en graden en functieaanduidingen in een vaste volgorde. Bij de traditionele titels is de volgorde: prof., dr., mr., ir., drs., ing. Verder gelden de volgende specifiekere regels.

Traditionele titels Top

Iedereen die voor 2002 afstudeerde of promoveerde, kreeg automatisch een traditionele titel als doctorandus, doctor, meester of ingenieur. Wie twee of meer van zulke titels heeft, vermeldt die in een bepaalde volgorde:

Professor gaat voor doctor: prof. dr. Henk Kummeling.

– Als iemand gepromoveerd is, vervalt de doctorandustitel. De combinatie dr. drs. kan beter niet gebruikt worden, ook niet als het om titels gaat die in verschillende faculteiten zijn behaald.

– Als iemand eerst de hbo-titel ing. heeft behaald en later de universitaire titel ir., vervalt de titel ing.

Mr. dr. is de volgorde voor iemand die doctor in de rechten is: mr. dr. P. Andriessen.

Dr. mr. is de volgorde voor iemand die meester is in de rechten en doctor in een ander vakgebied: dr. mr. J. van der Spek. Sommige gepromoveerde juristen die hoogleraar zijn, gebruiken de doctorstitel niet: prof. mr. H.G. Blommers.

Doctor en meester gaan voor ingenieur: prof. dr. ir. H. de Vries, mr. ir. J. de Graaf.

– Meester en ingenieur gaan voor drs.: mr. ir. drs. C. van Putten.

– Academische titels (dr., mr., ir., drs.) gaan voor niet-academische: drs. ing. H. de Lange.

Een en dezelfde graad wordt niet twee keer aangegeven. Niet correct zijn: mr. mr. G.J. de Vries, ir. ir. H.B. Akkerling en dr. dr. Hoevelings. Dr. kan wel gecombineerd worden met doctor honoris causa: dr. dr.h.c. Van den Berg.

Samengevat:

dr. + dr. -> dr.
dr. + drs. -> dr.
ir. + ing. -> ir.
ir. + ir. -> ir.
mr. + mr. -> mr.
drs. + drs. -> drs.

Graden uit bachelor-mastersysteem Top

De Engelse graden staan achter de naam (al dan niet gescheiden door een komma), bijvoorbeeld in de volgorde: D, LLM, MSc, MA, BSc, BA.

professor A.B.C. Jansen-de Bof LLM, MA, BSc

de heer D.A. Verbaan MSc BEd

Een en dezelfde graad wordt niet twee keer aangegeven. Niet correct zijn: G.J. de Vries LLM LLM en H. Kerstens MA MA.

Combinatie van traditionele titels en graden uit bachelor-mastersysteem Top

De traditionele titels worden in principe niet gecombineerd met de internationale graden uit de bachelor-masterstructuur.

Een combinatie van een traditionele titel en een moderne internationale graad is alleen mogelijk als: (1) de titel in het oude systeem is behaald, dus voor 2002, en de graad in het nieuwe, en (2) de titel en de graad geen betrekking hebben op hetzelfde type opleiding.

dr. G.A. Tenwolde MSc

drs. H. Zetten BSc

ir. A.J. de Vries, MA

drs. C. Dijkstra BMed

Een en dezelfde graad wordt niet twee keer aangegeven. Niet correct zijn: mr. G.J. de Vries LLM, drs. H. Kerstens MA en ir. B. Akkerling MSc, dr. Hanny van Zetten D.

Combinaties met adellijke titels en predicaten Top

Naast de academische titels komen soms nog adellijke titels en predicaten voor, zoals baron en jonkheer. De adellijke predicaten jonkheer en jonkvrouw staan voor de naam en vóór de academische titels. Professor komt daar nog voor.

jonkheer B. van den Santheuvel MA

jonkvrouw D. van der Duyn MA

professor jonkvrouw mr. A. van Zuijlen

Adellijke titels zoals ridder, baron, barones, graaf, gravin, prins en prinses komen na de titels en de voorletters.

dr. A.F.J. baron Taets van Amerongen

mr. M.L.A. gravin van Limburg Stirum

professor dr. C. barones de Raet

C.H.I. barones de Raet LLB

D. gravin van der Duyn MSc

Zie ook

Titels en titulatuur in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Afkorting van bachelor en master
Bachelor, master (hoofdletter?)
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Prof.( )dr.
Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.
Mevrouw dr. A. Verschoor / dr. A. Verschoor

Naslagwerken

Nederlandse titulatuur (2016); Tekstvorm geregeld (2011), p. 113

afkortingen,komma,titulatuur,woordvolgorde,algemeen,spelling,leestekens,conventies,grammatica


tao_generiek (K)
126
j
afkortingen,conventies,functienamen,komma,persoonsnamen,titulatuur,woordvolgorde
Subrubriek,Hoofdrubriek,Leesteken,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:komma;Subrubriek:afkortingen,functienamen,persoonsnamen,titulatuur;Woordgroep of zin:woordvolgorde
0000
12 February 2018