Verwittigen

Verwittigen

Vraag

Is (iemand) verwittigen correct?

Antwoord

Ja, (iemand) verwittigen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van het geval onder meer waarschuwen, informeren, inlichten of op de hoogte brengen.

Toelichting

Om uit te drukken dat iemand op iets opmerkzaam gemaakt wordt of van iets op de hoogte gebracht wordt, kan men de werkwoorden waarschuwen, informeren, inlichten en meedelen gebruiken. Deze werkwoorden zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Pietje waarschuwde de ongehoorzame jongens herhaaldelijk, maar ze luisterden niet.

(2) Toen hij ontdekte dat de gevangene ontsnapt was, lichtte de cipier onmiddellijk de politie in.

Standaardtaal in België is in dezelfde betekenissen het werkwoord verwittigen.

(3) Een toevallige voorbijganger verwittigde de brandweer. [standaardtaal in België]

(4) ‘Luister maar goed, want ik verwittig je geen tweede keer’, zei de leraar streng. [standaardtaal in België]

(5) Gelieve ons op tijd te verwittigen als u aan het diner wilt deelnemen. [standaardtaal in België]

Op overeenkomstige wijze wordt in de standaardtaal in België het zelfstandig naamwoord verwittiging gebruikt.

(6) Dirk beweerde dat hij de verwittiging over de nieuwe vergaderdatum niet op tijd ontvangen had. [standaardtaal in België]

Verwittigen is wel standaardtaal in het hele taalgebied in de verbinding iemand van iets verwittigen (‘iemand van iets op de hoogte brengen/onderrichten, iemand iets laten weten’), die beperkt is tot de verheven, formele taal.

(7) De brief waarin mevrouw Loofhutjes de gemeente verwittigde van het plegen van boekhoudfraude, is zoek.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 289; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301; Taalwijzer (1998), p. 354, 371; Stijlboek VRT (2003), p. 258; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
859
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
23 August 2013