Vervolmakingscursus / bijscholingscursus

Vervolmakingscursus / bijscholingscursus

Vraag

Is vervolmakingscursus in de betekenis van ‘bijscholingscursus’ correct?

Antwoord

Ja, vervolmakingscursus is standaardtaal in België.

Toelichting

Vervolmaking is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘perfectionering’, ‘het brengen tot een hogere graad van volkomenheid’.

(1) De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van vervolmaking van het bedrijf, waarbij continuïteit nog steeds het belangrijkste uitgangspunt is.

(2) Door zijn vroege dood zou hij de vervolmaking van de wetenschap niet meemaken.

In België wordt vervolmaking ook gebruikt in de betekenis ‘het verwerven van meer vakkennis’, ‘bijscholing’. In die betekenis is vervolmaking standaardtaal in België.

(3) De duur van deze vervolmaking bedraagt ongeveer de studietijd van een normaal studiejaar (1500 à 1800 uren). [standaardtaal in België]

Ook de samenstelling vervolmakingscursus komt in de standaardtaal in België frequent voor.

(4) Om de geldigheidsduur van dit getuigschrift te verlengen, dient men een vervolmakingscursus te volgen en te slagen voor het examen. [standaardtaal in België]

(5) Ze pleiten voor defensief rijden, vervolmakingscursussen en degelijke kleding voor motorrijders. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn respectievelijk termen als bijscholing, nascholing of voortgezette (beroeps)opleiding en bijscholingscursus of vervolgcursus.

Zie ook

Studierichting Algemene Letteren (hoofdletters?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 288; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301; Taalwijzer (1998), p. 74; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301; Taalwijzer (1998), p. 74

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
979
j
afleiding,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
23 August 2013