Verscheidene / verschillende

Verscheidene / verschillende

Vraag

Wat is correct: Hij heeft verschillende keren meegedaan of Hij heeft verscheidene keren meegedaan?

Antwoord

Het is allebei correct. Verscheidene en verschillende zijn synoniemen in de betekenis ‘een aantal, enkele, vrij veel’.

Toelichting

Verschillende en verscheidene kunnen allebei als onbepaald voornaamwoord worden gebruikt in de betekenis ‘enkele, een aantal, vrij veel’. Verschillende is het gebruikelijkst.

(1a) Hij heeft verschillende dichtbundels gepubliceerd.

(1b) Hij heeft verscheidene dichtbundels gepubliceerd.

(2a) Verschillende mensen probeerden zonder kaartje het stadion binnen te komen.

(2b) Verscheidene mensen probeerden zonder kaartje het stadion binnen te komen.

Verschillend(e) en verscheiden(e) kunnen ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden in de betekenis ‘van elkaar afwijkend’. Verschillend is ook in die betekenis gebruikelijker.

(3a) Er zijn verschillende oplossingen te bedenken, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

(3b) Er zijn verscheidene oplossingen te bedenken, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

(4a) Hun opvattingen zijn erg verschillend.

(4b) Hun opvattingen zijn erg verscheiden.

Na de bijwoorden heel en erg is het niet gangbaar om verscheidene als attributief bijvoeglijk naamwoord (vóór een zelfstandig naamwoord) te gebruiken; alleen verschillende is dan correct.

(5) Hij heeft twee heel verschillende dichtbundels gemaakt.

Zie ook

Meerdere / verschillende / verscheidene
Veel / vele vragen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS (1997), p. 370-371 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
857
j
betekenis,correctheid,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
02 March 2017