Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Vraag

Wat zijn de trappen van vergelijking van ver(re)gaand:

verder gaand en verst gaand;

verdergaand en verstgaand;

ver(re)gaander en ver(re)gaandst of

meer ver(re)gaand en meest ver(re)gaand?

Antwoord

Verdergaand en meest ver(re)gaand zijn het gebruikelijkst, maar tegen de andere vormen hoeft geen bezwaar te worden gemaakt.

Toelichting

De samenstellingen met ver(re) met als tweede lid een deelwoord hebben de trappen van vergelijking zoals in het volgende schema. Daaruit blijkt dat het meest voorkomende patroon verderXmeest verX is.

stellend vergrotend overtreffend
vergaand verdergaand
verder gaand
meest vergaand
verregaand verdergaand meest verregaand
vergezocht verder gezocht meest vergezocht
verstrekkend verderstrekkend
verder strekkend
verstrekkender
meest verstrekkend
vergevorderd verder gevorderd verst gevorderd
verreikend verder reikend meest verreikend

In de praktijk komt de vergrotende trap verdergaand het meeste voor (soms ook verder gaand). Als overtreffende trap wordt meestal meest ver(re)gaand gebruikt. Andere vormen (ver(re)gaander, verstgaand, vergaandst) komen ook voor. Daar hoeft geen bezwaar tegen te worden gemaakt.

Zie ook

Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Diepgaand (trappen van vergelijking)
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veelgehoord (trappen van vergelijking)
Vergaand / verregaand

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); ANS (1997); Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 65-66; Taalboek Nederlands (1997), p. 122; Taalbaak 79.9; Ik schrijf zonder fouten (1996); Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Woordenlijst (2005); Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); ANS (1997)p. 416 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Handboek Verzorgd Nederlands (1996); Ik schrijf zonder fouten (1996)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,samenstellingen,trappen van vergelijking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
856
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,samenstelling,trappen_vergelijking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:samenstelling,trappen_vergelijking
01 January 2004
04 May 2017