Organiseren / houden (een congres -)

Organiseren / houden (een congres -)

Vraag

Is de zin Het congres wordt georganiseerd van 1 tot en met 3 mei correct als bedoeld wordt dat het congres gehouden wordt van 1 tot en met 3 mei?

Antwoord

Ja, een congres organiseren kan gebruikt worden in de betekenis ‘een congres houden, doen plaatsvinden’.

Toelichting

Strikt genomen is alleen houden correct in deze zin: Het congres wordt gehouden van 1 tot en met 3 mei. Het congres wordt immers niet georganiseerd van 1 tot 3 mei, maar het vindt plaats in die periode.

In de praktijk wordt organiseren echter vaak gebruikt in de betekenis ‘(doen) plaatsvinden, houden’, in combinatie met een concrete datum. Dat levert meestal geen communicatieproblemen op; uit de context is doorgaans duidelijk wat er bedoeld wordt. Er is geen bezwaar tegen dit gebruik van organiseren.

(1a) Het evenement Brussel Bad wordt volgend jaar georganiseerd van vrijdag 1 juli tot en met zondag 7 augustus.

(1b) Het evenement Brussel Bad vindt volgend jaar plaats van vrijdag 1 juli tot en met zondag 7 augustus.

(2a) Dat museum organiseert rondleidingen voor kleuters van 12 tot 17 december.

(2b) Dat museum houdt rondleidingen voor kleuters van 12 tot 17 december.

Zie ook

Inrichten / organiseren (een feest -)
Openhouden / houden
Verbreken / breken (een record -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
634
j
betekenis,correctheid,tijdsaanduidingen,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:tijdsaanduidingen,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
08 June 2016