Van zodra / zodra

Van zodra / zodra

Vraag

Is Van zodra ik thuis ben, zal ik bellen correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we van zodra al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval Zodra ik thuis ben, zal ik bellen.

Toelichting

De verbinding van zodra, wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door een aantal standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die van zodra afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of de verbinding tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Van zodra we uw brief ontvangen, sturen we de bestelling op. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied is het voegwoord zodra (zonder van).

(2) Zodra hij Linda ziet, begint hij zich vreemd te gedragen.

Zie ook

Eenmaal (dat) / eens (dat)
Elke keer als / dat
Telkens / telkens als

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); ANS (1997), p. 551 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (1997), p. 198; Correct Taalgebruik (2006), p. 323; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 329; Taalwijzer (1998), p. 389; Stijlboek VRT (2003), p. 277; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,voegwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
832
j
correctheid,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voegwoord
01 January 2004
13 March 2014