Vanaf / per 1 augustus

Vanaf / per 1 augustus

Vraag

Moet vanaf in de zin Vanaf 1 augustus 1996 gelden er in Nederland nieuwe spellingregels vervangen worden door van?

Antwoord

Nee. Vanaf 1 augustus is correct. Ook mogelijk is: per 1 augustus, sinds 1 augustus (alleen met betrekking tot het verleden) of met ingang van 1 augustus.

Toelichting

Over het bestaansrecht van vanaf is in de jaren veertig menige discussie gevoerd. Schoolkinderen leerden toen dat vanaf een woord is dat strijdig is met het Nederlandse taaleigen. Zij leerden af te allen tijde te schrappen (van 1 augustus), of vanaf te splitsen (van 1 augustus af).

Tegenwoordig is vanaf een zeer gangbaar voorzetsel, dat in elk naslagwerk genoemd wordt. Vanaf in vanaf 1 augustus betekent: ’te beginnen met (bij)’; ‘van de genoemde tijd af te rekenen’. Dat betekent dat de bepaling die na vanaf komt (in dit geval: 1 augustus) bij de reeks (in dit geval: de dagen) moet worden gerekend die er logischerwijs op volgt.

Duidelijker wordt een en ander in een zin als: Vanaf de leeftijd van achttien jaar is men volwassen. Niemand zou hieruit concluderen dat je pas na je achttiende, dus op je negentiende, volwassen zou zijn. Vanaf is niet noodzakelijkerwijs afgebakend in de toekomst, in tegenstelling tot van… tot…

Zie ook

Datum zonder voorzetsel
Tot / tot en met

Bronnen

Charivarius (1940). Is dat goed Nederlands? Amsterdam: De Spieghel. (p. 26)

Naslagwerken

WNT XVIII, kol. 1958; Prisma Stijlboek (1993); ANS (1997), p. 522 of online via de E-ANSANS: Een overzicht van de voorzetsels; Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Van Dale Handwoordenboek (1996); Grote Koenen (1986); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Verschueren (1996)

correctheid en betekenis,samenstellingen,het juiste voorzetsel,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
833
j
correctheid,samenstelling,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
12 December 2017