Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet

Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet

Vraag

Wat is correct: twintigeurobiljet, 20 eurobiljet of €20-biljet?

Antwoord

Twintigeurobiljet, 20 eurobiljet en €20-biljet zijn alle drie correct.

Toelichting

Als het eerste deel van een woordgroep een telwoord is, dan schrijven we het vast in een driedelige samenstelling: twintigeurobiljet, vijfentwintigmeterbad, eenliterpak, eenaprilgrap, vierentwintiguurseconomie enzovoort.

Als we het telwoord met een cijfer schrijven, zetten we een spatie na het cijfer. We schrijven dus 20 eurobiljet, 25 meterbad, 1 literpak, 1 aprilgrap, 24 uurseconomie, 32 bitsysteem, 17 inchscherm enzovoort.

Soms kunnen we een eenheid (bijvoorbeeld euro, kilometer) ook met een symbool (€, km) weergeven in een samenstelling. We schrijven de hoeveelheid en het symbool dan aaneen. Voor het laatste deel van de samenstelling komt een koppelteken: €20-biljet, 25m-bad, 30km-zone, 2pk-motor, 75W-lamp, 230V-aansluiting, 1400W-haardroger.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)

A4-tje / A4’tje
Cm. / cm, kg. / kg
Top-10-plaat / top 10 plaat / top 10-plaat
Vijftigplusser / 50 plusser / 50-plusser / 50+’er

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,cijfers en getallen,samenstellingen,symbolen,telwoord,zelfstandig naamwoord,spelling,conventies,grammatica


tao_adv (C)
1282
j
aaneen,cijfers,samenstelling,spelling,symbolen,telwoord,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,cijfers,symbolen;Woordsoort:telwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
15 December 2006
21 June 2018