Trucendoos / trukendoos

Trucendoos / trukendoos

Vraag

Is een doos vol trucs een trucendoos of een trukendoos?

Antwoord

De juiste spelling van dit woord is trukendoos.

Toelichting

Het woord truc (‘handigheid’) is ontleend aan het Frans. Volgens de Woordenlijst van 1954 was naast de Franse spelling ook de vernederlandste spelling truuk toegelaten. Sinds de spelling van 1995 is slechts de spelling truc officieel toegestaan.

Sinds 2015 is in de Woordenlijst zowel trucs als truken opgenomen als meervoud van truc. De minder gebruikelijke meervoudsvorm truken komt voor in de samenstelling trukendoos (gebruikt in de figuurlijke betekenis ‘hoeveelheid trucjes waarover iemand beschikt’) en vroeger ook wel in de samenstelling trukenlijder (‘jongen die een gemene streek uithaalt’).

Zie ook

K of c? (Leidraad 3.1)

Alloceren (uitspraak)
Kassière / caissière
Produkt / product
Publikatie / publicatie
Sceptisch, scepter (uitspraak)
Sjiek / chic, sjieke / chique

Naslagwerken

Woordenlijst (1954); Woordenlijst (1995); Woordenlijst (2005); Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2005)

medeklinkers,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
810
j
medeklinkers,samenstelling,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
19 November 2015