Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Voor de vorming van trappen van vergelijking bij samengestelde bijvoeglijke naamwoorden met een deelwoord als tweede lid zijn geen duidelijke regels te geven. Voor zover trappen van vergelijking hier in de praktijk gebruikelijk zijn – de woordenboeken vermelden niet altijd trappen van vergelijking bij dergelijke bijvoeglijke naamwoorden – kan de vorming daarvan van geval tot geval verschillen. Ook de schrijfwijze van de vergelijkende en de overtreffende trap van deze samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (los of aaneen) is niet geregeld.

Alleen het eerste lid krijgt vormveranderingen in gevallen als:

dichtbevolkt – dichter bevolkt – dichtst bevolkt;

drukbevaren – drukker bevaren – drukst bevaren;

drukbezocht – drukker bezocht – drukst bezocht;

hooggelegen – hoger gelegen – hoogst gelegen;

hooggeplaatst – hogergeplaatst – hoogst geplaatst.

In andere gevallen worden van de samenstelling als geheel trappen van vergelijking gevormd (soms met een nevenvorm die volgens het eerstgenoemde procedé gevormd is); de overtreffende trap wordt veelal omschreven. Voorbeelden:

diepgaand – diepgaander (of dieper gaand) – meest diepgaand (of diepst gaand, of diepgaandst);

diepgravend – diepgravender (of dieper gravend) – meest diepgravend of diepst gravend;

hoogdravend – hoogdravender – hoogdravendst;

ruimdenkend – ruimdenkender – ruimdenkendst;

veeleisend – veeleisender – meest veeleisend (of veeleisendst);

veelomvattend – veelomvattender (of meer omvattend) – meest omvattend (of veelomvattendst);

veelzeggend – veelzeggender – veelzeggendst;

vergezocht – vergezochter (of verdergezocht) – meest vergezocht;

verstrekkend – verstrekkender (of verder strekkend) – verstrekkendst (of verst strekkend).

Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)
Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)

Diepgaand (trappen van vergelijking)
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veelgehoord (trappen van vergelijking)
Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 415-416 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 65-66; Grote Van Dale (2005); Grote Koenen (1986); Woordenlijst (2005)

bijvoeglijk naamwoord,samenstellingen,trappen van vergelijking,algemeen,grammatica


tao_generiek (K)
22
j
bijvoeglijk_naamwoord,grammatica,samenstelling,trappen_vergelijking,woordgebruik
Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:samenstelling,trappen_vergelijking
0000
04 May 2017