Top-10-plaat / top 10 plaat / top 10-plaat

Top-10-plaat / top 10 plaat / top 10-plaat

Vraag

Wat is de correcte schrijfwijze: top-10-plaat, top 10 plaat of top 10-plaat?

Antwoord

De correcte schrijfwijze is top 10-plaat.

Toelichting

In combinaties met een cijfer of losse letter die een categorie of soort aangeeft, komt een spatie: top 10, top 40, top 100, formule 1, havo 4, omega 3, vitamine D, hepatitis C enzovoort.

In samenstellingen met zulke combinaties blijft die spatie behouden voor het cijfer of de letter. Tussen het cijfer of de letter en het woord dat erop volgt, komt wel een koppelteken: top 10-plaat, top 100-hitlijst, formule 1-coureur, havo 4-leerling, omega 3-vetzuur, hepatitis C-vaccinatie.

In samenstellingen met top 10 of top 100 als laatste deel blijft de spatie ook behouden. De rest van de samenstelling wordt aaneengeschreven: boekentop 10, boekentop 100, spannendeboekentop 50. Voor de duidelijkheid kan altijd wel een extra streepje gezet worden voor top 10, top 100 enzovoort: boeken-top 10, boeken-top 100, spannendeboeken-top 50.

Combinaties met een getal dat in letters wordt weergegeven, worden in een samenstelling aan elkaar geschreven, bijvoorbeeld: toptienplaat, boekentophonderd, spannendeboekentopvijftig. Voor de leesbaarheid kan er wel een extra streepje staan, bijvoorbeeld spannendeboeken-topvijftig.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)

Top-tien / toptien / top tien
Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet
Vijftigplusser / 50 plusser / 50-plusser / 50+’er

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,cijfers en getallen,koppelteken,samenstellingen,spelling,conventies,grammatica


tao_adv (C)
1848
j
aaneen,cijfers,koppelteken,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,cijfers;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
21 June 2018
05 March 2019