Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken

Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken

Vraag

Wat is het meervoud van tolk-vertaler en van vertaler-tolk: tolk-vertalers of tolken-vertalers, vertaler-tolken of vertalers-tolken?

Antwoord

Al deze meervouden zijn correct. De gebruikelijkste meervoudsvormen zijn tolken-vertalers en vertalers-tolken, maar de vormen tolk-vertalers en vertaler-tolken komen ook geregeld voor.

Toelichting

De functiebenamingen tolk-vertaler en vertaler-tolk zijn nevenschikkende samenstellingen die bestaan uit twee gelijkwaardige delen: een tolk-vertaler of vertaler-tolk is zowel tolk als vertaler. Bij samenstellingen met gelijkwaardige delen worden vaak beide delen in het meervoud gezet, dus tolken-vertalers en vertalers-tolken. Andere voorbeelden zijn: eigenaars-bewoners, getuigen-deskundigen, secretarissen-penningmeesters, geneesheren-directeuren, zangers-componisten.

Bij dergelijke samenstellingen is er ook een tendens om de meervoudsuitgang alleen aan het einde van een woord te zetten. Vandaar dat in de praktijk ook tolk-vertalers en vertaler-tolken voorkomt, net als secretaris-penningmeesters, geneesheer-directeuren enzovoort. Die vormen zijn ook correct.

Zie ook

Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Collega’s-professoren / collega-professoren
Fiats Punto / Fiat Punto’s
Geel-groen / geelgroen
Processen-verbalen / procesverbalen / processen-verbaal
Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Salto mortale’s / salto mortales
Vertaler-tolk / tolk-vertaler

Naslagwerken

ANS (1997), p. 165-166 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 271, p. 375; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 195; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 79

correctheid en betekenis,koppelteken,meervoudsvormen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,spelling,grammatica


tao_adv (C)
801
j
correctheid,functienamen,grammatica,koppelteken,meervoud,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordteken,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:functienamen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:meervoud,samenstelling
01 January 2004
16 January 2018