Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Vraag

Is het ten slotte of tenslotte, ten minste of tenminste, ten einde of teneinde?

Antwoord

De schrijfwijze hangt af van de betekenis. Los geschreven houden deze woorden hun letterlijke betekenis, maar aan elkaar geschreven krijgen ze een daarvan afwijkende, figuurlijke betekenis:

ten slotte = ’tot slot’; tenslotte = ‘per slot van rekening, uiteindelijk’

ten minste = ‘minstens’; tenminste = ‘althans’

ten einde = ‘aan het einde’; teneinde = ‘om, opdat’

Toelichting

Enkele voorbeeldzinnen ter toelichting:

(1) De voorzitter bedankte ten slotte alle aanwezigen voor hun bijdrage.

(2) Jij bent tenslotte groot genoeg om je eigen verantwoordelijkheid te dragen.

(3) Om over te gaan, moet je gemiddeld ten minste een zes halen.

(4) Je moet gemiddeld een zes halen, als je tenminste wilt overgaan.

(5) De spectaculaire prijsstijgingen in de vastgoedsector lijken ten einde te zijn.

(6) Ik heb hem wat geld overgemaakt, teneinde van zijn gezeur verlost te zijn.

De vormen teneinde en ten einde zijn erg formeel. De betekenisomschrijvingen die in het antwoord hierboven gegeven zijn, zijn gewoner.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Eindelijk / uiteindelijk / ten slotte
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
In tact / intact
Persé / per se
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,naamvallen,spelling,grammaticatao_adv (C)
782
j
aaneen,bijwoord,naamvalsvormen,spelling,uitdrukking
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:naamvalsvormen
01 January 2004
19 March 2018