Telkens / telkens als

Telkens / telkens als

Vraag

Wat is correct: Telkens ik hem tegenkom of Telkens als ik hem tegenkom?

Antwoord

Beide uitdrukkingen zijn correct. Telkens als is standaardtaal in het hele taalgebied, telkens zonder als is standaardtaal in België.

Toelichting

Telkens is in de standaardtaal in het hele taalgebied een bijwoord dat onder meer gebruikt kan worden in combinatie met een als-zin die een herhaalde werking uitdrukt. Het kan dan de herhalingsbetekenis van de bijzin versterken. Vergelijk:

(1a) Als we elkaar op straat tegenkomen, maken we een praatje.

(1b) Telkens als we elkaar op straat tegenkomen, maken we een praatje.

In plaats van een als-zin kan op telkens ook een zin met wanneer volgen, maar dat is iets formeler.

(2) Telkens wanneer de heer Menkveld iemand tegenkomt die hij kent, lacht hij verlegen.

In de standaardtaal in België kan in dergelijke zinnen het woord telkens ook alleen voorkomen. Het fungeert dan zelf als voegwoord. In Nederland komt een dergelijk gebruik weinig voor en het wordt er niet door iedereen aanvaard.

(1c) Telkens we elkaar op straat tegenkomen, maken we een praatje. [standaardtaal in België]

(3)   Het bedrag wordt vermeerderd of verminderd telkens een gemeente het statuut van een grindgemeente verkrijgt of verliest. [standaardtaal in België]

Zie ook

Eenmaal (dat) / eens (dat)
Elke keer als / dat
Telkens weer (dubbelop?)
Van zodra / zodra

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); ANS (1997), p. 553 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (1997), p. 198; Correct Taalgebruik (2006), p. 247; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 270; Taalwijzer (1998), p. 315; Stijlboek VRT (2003), p. 235; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bijwoord,correctheid en betekenis,voegwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
779
j
bijwoord,correctheid,voegwoord,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord,voegwoord
01 January 2004
23 August 2013