Ten deze / te dezen

Ten deze / te dezen

Vraag

Wat is correct: ten deze of te dezen?

Antwoord

Correct is: te dezen.

Toelichting

Te dezen betekent ‘hier’, ‘hierbij’, ‘in dit geval’, ‘in dit opzicht’, ‘op dit punt’. De uitdrukking komt voor in formele schrijftaal.

(1) De gemeente, te dezen vertegenwoordigd door de heer De Vries, beslist binnen zes weken.

(2) Van een privaatrechtelijk contract is te dezen geen sprake.

Te dezen wordt ook wel een staande of versteende uitdrukking genoemd. De -n achter deze is een restant van een naamvalssysteem dat het hedendaagse Nederlands niet meer kent. Het voorzetsel te had vroeger een derde naamval bij zich; het woord deze in te dezen heeft daardoor een naamvals-n.

Er zijn vrijwel geen regels te geven voor de spelling van oude naamvalsvormen. De Woordenlijst of een woordenboek zal uitsluitsel moeten geven over de juiste spelling van dergelijke staande uitdrukkingen.

Zie ook

Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Bij deze / bij dezen
Namens dezen / deze
Op de duur / op den duur
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Teneergeslagen / terneergeslagen
Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015); WNT

correctheid en betekenis,naamvallen,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
781
j
correctheid,naamvalsvormen,spelling,stijl,uitdrukkingen,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:stijl,uitdrukkingen,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:naamvalsvormen
01 January 2004
01 June 2016