-technisch

-technisch

Vraag

Is het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden als verzekeringstechnisch en verkeerstechnisch correct?

Antwoord

Ja. Het is mogelijk om nieuwe bijvoeglijke naamwoorden te vormen met -technisch. De betekenis is ‘de techniek betreffend van wat in het eerste deel van het woord wordt genoemd’. Soms is de betekenis algemener: ‘het eerste deel van het woord betreffend’. Hoe algemener de betekenis, hoe meer het risico bestaat dat de combinatie gekunsteld of vaag overkomt. Om al te gekunstelde combinaties te vermijden, kan soms beter een omschrijving worden gekozen.

Toelichting

De letterlijke betekenis van bijvoeglijke naamwoorden op -technisch is ‘de techniek of het systeem betreffend’. Verstechnisch bijvoorbeeld is (m.b.t. po√ęzie) ‘de verstechniek betreffend’, biotechnisch ‘de biotechniek betreffend’, belastingtechnisch ‘wat de belastingtechniek, het belastingsysteem betreft’. Zulke bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook als bijwoord gebruikt worden, bijvoorbeeld: Belastingtechnisch zijn er ook nadelen aan zo’n lening verbonden.

De categorie samenstellingen met -technisch is erg groot. Een groot aantal woorden op -technisch is ingeburgerd; dat geldt vooral voor de woorden die bij een bepaalde techniek of een vakgebied horen: biotechnisch, danstechnisch, elektrotechnisch, mijntechnisch, tandtechnisch, verkeerstechnisch enzovoort.

Andere combinaties met -technisch hebben meer een ad-hockarakter en een minder letterlijke betekenis (namelijk ‘het eerste deel van het woord betreffend’ en niet specifiek ‘de techniek ervan betreffend’). Wie zulke woorden onnodig, te gekunsteld of vaag vindt, kan beter omschrijvingen gebruiken.

(1a) Hypotheektechnisch heeft deze constructie grote voordelen.

(1b) Voor de hypotheek heeft deze constructie grote voordelen.

(2a) Door de verhuizing zijn wij e-mailtechnisch niet bereikbaar vanaf maandagochtend.

(2b) Door de verhuizing zijn wij niet bereikbaar via e-mail vanaf maandagochtend.

Zie ook

-matig
-vrij

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015)

afleidingen,correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordkeuze en stijl,samenstellingen,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
777
j
afleiding,betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,gepastheid,grammatica,samenstelling,stijl,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
01 May 2020