Te / in (in plaatsaanduiding)

Te / in (in plaatsaanduiding)

Vraag

Wat is correct: De trein komt aan te Leuven of De trein komt aan in Leuven?

Antwoord

Beide zijn correct, maar te Leuven is formeler dan in Leuven.

Toelichting

In combinatie met de meeste plaatsnamen is in het gebruikelijke voorzetsel.

(1) Ik ben geboren in Utrecht.

(2) We spreken af bij het Atomium in Brussel.

Te in plaatsaanduidingen is beperkt tot het formele taalgebruik.

(3) Opgesteld te Amsterdam op 14 juni 2005. (formeel)

Zie ook

Continent (op / in het -)
In / op Cuba

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS: Locatieve voorzetsels; Correct taalgebruik (2006), p. 241; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 268; Het juiste voorzetsel (1999), p. 202; Voorzetselwijzer (1997), p. 48; Taalboek Nederlands (2003), p. 207

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
1277
j
aardrijkskundige_namen,correctheid,gepastheid,stijl,voorzetsel,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:voorzetsel
19 January 2006
06 November 2014