Assimilatie

Assimilatie

Omschrijving

Assimilatie is de gehele of gedeeltelijke gelijkwording van een medeklinker aan een andere medeklinker. Als de medeklinker zich aanpast aan een eraan voorafgaande medeklinker, spreekt men van progressieve assimilatie. Als de medeklinker zich aanpast aan een erop volgende medeklinker, spreekt men van regressieve assimilatie. Voorbeelden: vaatdoek (de t is in de uitspraak samengevallen met de erop volgende d: [vaadoek]), zakdoek (wordt uitgesproken met een stemhebbende k: [zaγdoek] of als [zadoek]), ontvangen [onfangə(n)], onweer [omweer], opdracht [obdracht]). Historische voorbeelden zijn pollepel (ontstaan uit potlepel) en litteken (ontstaan uit likteken; lik/lijk = ‘lichaam’). Ook de vorm van veel aan het Latijn ontleende woorden zijn het resultaat van assimilatie: suffix (van sub + fix), irrealis (van in + realis), impuls (van in + pulsus).

termentao_term
9