Belanghebbend voorwerp

Belanghebbend voorwerp

Omschrijving

Het belanghebbend voorwerp (of: indirect object) duidt de zelfstandigheid aan in het belang van wie of wat de handeling wordt verricht die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt. Het belanghebbend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens. Anders dan het meewerkend voorwerp kan het belanghebbend voorwerp in vrijwel alle gevallen worden weggelaten. In veel gevallen wordt het belanghebbend voorwerp uitgedrukt door een voorzetselgroep met voor. Voorbeelden:

(1) Zij schonk ons een borrel in.

(2) Zij schonk een borrel voor ons in.

Zie ook

Indirect object
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Ondervindend voorwerp
Voorzetsel
Werkwoord
Zinsdeel

termentao_term
13