Aspect

Aspect

Omschrijving

Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker. Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden en wordt in het Nederlands onder meer uitgedrukt door (de tijd van) de persoonsvorm, of door een hulpwerkwoord. Voorbeelden:

(1) Hij gaat aan het toernooi deelnemen. (begin)

(2) Hij is zich op de wedstrijd aan het voorbereiden. (voortduring)

(3) Hij heeft de wedstrijd glansrijk gewonnen. (voltooiing)

Zie ook

Hulpwerkwoord
Persoonsvorm
Werkwoord
Werkwoordstijden

termentao_term
8