Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zich bevragen / te bevragen

Vraag

Is zich bevragen (bij) correct?

Antwoord

Nee, zich bevragen (bij) komt af en toe nog in België voor, maar is geen standaardtaal. De vaste verbinding te bevragen (bij) is wel standaardtaal.

Toelichting

Om uit te drukken dat men zich voor inlichtingen kan of moet wenden tot een bepaalde instantie, gebruikt men in de standaardtaal de vaste verbinding te bevragen (bij).

(1) In Opglabbeek gaan de toiletten op slot, de sleutel is te bevragen bij de ploegbazen.

(2) Een informatiefolder is te bevragen bij de vakbondsconsulent.

In België komt af en toe ook zich bevragen (bij) voor, maar deze verbinding is geen standaardtaal. Bevragen wordt in de standaardtaal niet wederkerend gebruikt.

(3) Voor meer inlichtingen: zich bevragen bij huisnummer 23. (in België, geen standaardtaal)

(4) De eerste minister zou zich beter eens bevragen bij de ondervoorzitter van zijn partij. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn verder nog vragen naar, zich wenden tot en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij.

Zie ook

Vraag (in - stellen)
Vragen / verzoeken
Vervoegen / zich vervoegen bij

Naslagwerken

 

Zich bevragen (bij)

Te bevragen (bij)

Grote Van Dale (2005)

1 (…) (Belg.N., niet alg.) zich bevragen (bij-), inlichtingen vragen bij, zich wenden tot -

[bij bevragen]1 (veroud.) vragen naar -; thans alleen in de verb. te bevragen (bij-), inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij -

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij bevragen] (Belg., niet alg.) zich bevragen1 bij inlichtingen vragen bij, zich wenden tot

[bij bevragente bevragen bij [onderstaand telefoonnummer] inlichtingen kunnen worden gewonnen bij …

Verschueren (1996)

-

[bij bevragen]   1. inlichtingen inwinnen, alleen in uitdr.: huis te - bij N.; te - bureau van dit blad.

Koenen (2006)

-

[bij bevragen]

1 vragen naar: (in advertenties) te ~ bij N.N.

Kramers (2000)

[bij bevragen] 2 ZN: zich ~ (naar) informeren (naar), inlichtingen vragen

[bij bevragen] 1 te ~ bij gevraagd kunnende worden bij

Correct Taalgebruik (2006), p. 42

[bij bevragen (zich -), wordt afgekeurd] Correct is: Te bevragen bij…

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 36

[bij bevragen, wordt afgekeurd] zich - bij, te - bij, zich wenden tot (in advertenties); informeren naar

-

Taalwijzer (1998), p.

[bij bevragen, wordt afgekeurd] niet: zich bevragen; vgl. Fr. se renseigner

[bij bevragen] 1) Correct is: te bevragen bij = vragen naar (in advertenties)

Stijlboek VRT (2003), p. 43

[bij bevragen] Algemeen Nederlands is: bevragen (zonder zich).

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij bevragen] zich bevragen bij,  inlichtingen vragen bij, informeren naar iets bij iemand, zich tot iemand wenden

-