Zich bevragen / te bevragen

Zich bevragen / te bevragen

Vraag

Is zich bevragen (bij) correct?

Antwoord

Nee, zich bevragen (bij) komt af en toe nog in België voor, maar is geen standaardtaal. De vaste verbinding te bevragen (bij) is wel standaardtaal.

Toelichting

Om uit te drukken dat men zich voor inlichtingen kan of moet wenden tot een bepaalde instantie, gebruikt men in de standaardtaal de vaste verbinding te bevragen (bij).

(1) In Opglabbeek gaan de toiletten op slot, de sleutel is te bevragen bij de ploegbazen.

(2) Een informatiefolder is te bevragen bij de vakbondsconsulent.

In België komt af en toe ook zich bevragen (bij) voor, maar deze verbinding is geen standaardtaal. Bevragen wordt in de standaardtaal niet wederkerend gebruikt.

(3) Voor meer inlichtingen: zich bevragen bij huisnummer 23. (in België, geen standaardtaal)

(4) De eerste minister zou zich beter eens bevragen bij de ondervoorzitter van zijn partij. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn verder nog vragen naar, zich wenden tot en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij.

Zie ook

Vraag (in – stellen)
Vragen / verzoeken
Vervoegen / zich vervoegen bij

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 42; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 36; Taalwijzer (1998), p.; Stijlboek VRT (2003), p. 43; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
933
j
correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
23 August 2013