Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Begoed / gegoed

Vraag

Is begoed correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we begoed al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval gegoed.

Toelichting

Om aan te geven dat iemand een goed, ruim vermogen heeft, kan men de bijvoeglijke naamwoorden gegoed, welgesteld, bemiddeld, rijk of vermogend gebruiken.

(1) Aan haar klassieke kleding te zien, lijkt Sara uit een gegoede familie te komen.

In België wordt in die betekenis ook nog veelvuldig begoed gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of begoed tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(2) Het boek heeft de identiteitscrisis van een negentienjarige studente uit een begoed Romeins gezin als onderwerp. (in België, status onduidelijk)

(3) Deze kandelaars waren bestemd voor een vrij begoed publiek; dat zie je aan de fijne afwerking. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Gegeerd / begeerd
Gekend / bekend

Naslagwerken

 

begoed

gegoed

Grote Van Dale (2005) (Belg.N., niet alg.) bemiddeld, welgesteld

ruim met aardse goederen bedeeld, syn. welgesteld, bemiddeld

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) gegoed, bemiddeld, syn. rijk

1 welgesteld, syn. rijk

Verschueren (1996)

Z.N. gegoed, bemiddeld

een goed, ruim vermogen bezittend

Koenen (2006)

-

tamelijk rijk, bemiddeld, welgesteld

Kramers (2000)

ZN bemiddeld, welgesteld, gegoed

welgesteld

Correct Taalgebruik (2006), p. 30

[wordt afgekeurd] Van iemand die welgesteld, bemiddeld is, zegt men dat hij gegoed is.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 27

[wordt afgekeurd] een -e familie, gegoede, bemiddelde, welgestelde

-

Taalwijzer (1998), p. 132

[bij gegoed, wordt afgekeurd] niet: begoed

is gebruikelijk

Stijlboek VRT (2003), p. 38

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: gegoed, bemiddeld, welgesteld

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

gegoed, bemiddeld, welgesteld

-