Begoed / gegoed

Begoed / gegoed

Vraag

Is begoed correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we begoed al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval gegoed.

Toelichting

Om aan te geven dat iemand een goed, ruim vermogen heeft, kan men de bijvoeglijke naamwoorden gegoed, welgesteld, bemiddeld, rijk of vermogend gebruiken.

(1) Aan haar klassieke kleding te zien, lijkt Sara uit een gegoede familie te komen.

In België wordt in die betekenis ook nog veelvuldig begoed gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of begoed tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(2) Het boek heeft de identiteitscrisis van een negentienjarige studente uit een begoed Romeins gezin als onderwerp. (in België, status onduidelijk)

(3) Deze kandelaars waren bestemd voor een vrij begoed publiek; dat zie je aan de fijne afwerking. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Gegeerd / begeerd
Gekend / bekend

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 30; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 27; Taalwijzer (1998), p. 132; Stijlboek VRT (2003), p. 38; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
85
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
13 March 2014