Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van zodra / zodra

Vraag

Is Van zodra ik thuis ben, zal ik bellen correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we van zodra al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval Zodra ik thuis ben, zal ik bellen.

Toelichting

De verbinding van zodra, wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door een aantal standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die van zodra afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of de verbinding tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Van zodra we uw brief ontvangen, sturen we de bestelling op. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied is het voegwoord zodra (zonder van).

(2) Zodra hij Linda ziet, begint hij zich vreemd te gedragen.

Zie ook

Eenmaal (dat) / eens (dat)
Elke keer als / dat
Telkens / telkens als

Naslagwerken

 

van zodra zodra
Grote Van Dale (2005) [bij zodra] 1 (…) (Belg.N., niet alg.) van zodra 1 ter inleiding van een bijzin van tijd, vaak met een implicatie van voorwaarde, waarbij de handeling van de bijzin onmiddellijk voorafgaat aan die van de hoofdzin: op het moment dat, meteen als
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [vw.] 1 zo spoedig als, syn. (…) eenmaal, eens
Verschueren (1996) - I. onmiddellijk nadat, zo spoedig als
Koenen (2006) - I vw onmiddellijk nadat: ~ ik klaar ben, ga ik zo spoedig als
Kramers (2000) [bij zodra] ZN: van ~ of ~ dat zodra onmiddellijk nadat
ANS (1997), p. 551 of online via de E-ANS Het voegwoord zodra (daarnaast komt regionaal (in België) van zodra voor) (…) Het voegwoord zodra (…) geeft aan dat de werking van de rompzin onmiddellijk volgt op die van de bijzin.
Taalboek Nederlands (1997), p. 198 De verbinding van zodra behoort niet tot de standaardtaal; zodra kan wel. (…) Van zodra Enlil het schip had gezien, ontstak hij in woede. (regionaal) -
Correct Taalgebruik (2006), p. 323 [bij zodra (van -), wordt afgekeurd] De wending 'van zodra' is alleen regionaal gebruikelijk. Correct is uitsluitend zodra zonder 'van'. (…) Ook de verbinding met 'dat' is niet correct. De verbinding 'van zodra dat' is dus twee keer fout. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 329 [bij zodra, wordt afgekeurd] van -, zodra -
Taalwijzer (1998), p. 389 [bij zodra, wordt afgekeurd] wordt niet met van en / of dat verbonden (dus niet: van zodra of van zodra dat of zodra dat) wordt niet met van en / of dat verbonden
Stijlboek VRT (2003), p. 277 [bij zodra] Algemeen Nederlands is: zodra (zonder voorzetsel en zonder dat). -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij zodra] van zodra (dat), zodra dat, zodra -