Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beantwoorden aan / voorzien in

Vraag

Is beantwoorden aan correct in de betekenis 'bevredigen', 'vervullen', bijvoorbeeld in: Het boek beantwoordt aan een behoefte bij het grote publiek?

Antwoord

Ja. Beantwoorden aan is in die betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is voorzien in.

Toelichting

Beantwoorden aan is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'overeenkomen met'.

(1) Het profiel van de kandidaat beantwoordde volledig aan de vereisten voor de vacature.

(2) De man beantwoordt aan het signalement van de vermiste.

Beantwoorden aan in combinatie met behoefte is standaardtaal in België in de betekenis 'bevredigen' of 'vervullen'. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis voorzien in.

(3) Het is onze bedoeling te beantwoorden aan de behoeften van de moderne vrouw. [standaardtaal in België]

(4) Dit boek voorziet kennelijk in een behoefte bij het grote publiek.

Zie ook

Behelzen / bevatten
Voorzien

Naslagwerken

 

beantwoorden aan

voorzien in

Grote Van Dale (2005) [bij beantwoorden] 1 voldoen (aan -)

3 in iets voorzien, er (van tevoren) voor zorgen (…) in een behoefte voorzien, die vervullen, bevredigen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 voldoen aan

1 zorgen voor

Verschueren (1996)

[bij beantwoorden] B. (…) 1. Voldoen aan een doel, eis of verwachting

[bij voorzien] B. (…) 1. (…) b. verhelpen: in een behoefte, een gebrek -

Koenen (1999)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[in deze betekenis niet opgenomen]

Kramers (2000)

[bij beantwoorden] 2 ~ aan a) voldoen aan: het resultaat beantwoordt niet aan de verwachtingen

[bij voorzien] 2 regelen, zorgen: daar moet allemaal nog in ~ worden; in zijn onderhoud ~

Correct Taalgebruik (2006), p. 28

Beantwoorden aan betekent: overeenkomen met, soms met de bijgedachte: voldoen aan, bv. beantwoorden aan een beschrijving, een signalement; beantwoorden aan de verwachtingen, de eisen. 'Beantwoorden aan' is niet correct voor: voorzien in.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 25

[wordt afgekeurd, bij beantwoorden] aan een behoefte -, in een behoefte voorzien

-

Taalwijzer (1998), p. 53, 366

Niet te verwarren met *voorzien in; beantwoorden aan betekent: overeenkomen met, soms met de bijgedachte *voldoen aan (een zin als: beantwoorden aan een behoefte kan dus niet)

[bij voorzien] 2) Gangbaar zijn ook: voorzien in (= zorgen voor) en voorzien van (= verschaffen)

Stijlboek VRT (2003), p. 263

-

[bij voorzien] (…) algemeen Nederlands is: voorzien in, voorzien van