Beantwoorden aan / voorzien in

Beantwoorden aan / voorzien in

Vraag

Is beantwoorden aan correct in de betekenis ‘bevredigen’, ‘vervullen’, bijvoorbeeld in: Het boek beantwoordt aan een behoefte bij het grote publiek?

Antwoord

Ja. Beantwoorden aan is in die betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is voorzien in.

Toelichting

Beantwoorden aan is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘overeenkomen met’.

(1) Het profiel van de kandidaat beantwoordde volledig aan de vereisten voor de vacature.

(2) De man beantwoordt aan het signalement van de vermiste.

Beantwoorden aan in combinatie met behoefte is standaardtaal in België in de betekenis ‘bevredigen’ of ‘vervullen’. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis voorzien in.

(3) Het is onze bedoeling te beantwoorden aan de behoeften van de moderne vrouw. [standaardtaal in België]

(4) Dit boek voorziet kennelijk in een behoefte bij het grote publiek.

Zie ook

Behelzen / bevatten
Voorzien

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 28; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 25; Taalwijzer (1998), p. 53, 366; Stijlboek VRT (2003), p. 263

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
80
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
0000
21 January 2016