Bedrijvigheden

Bedrijvigheden

Vraag

Is bedrijvigheden correct?

Antwoord

Ja, het meervoud bedrijvigheden is standaardtaal. De meervoudsvorm van het woord komt weliswaar vaker voor in België, maar wordt ook in Nederland gebruikt in de betekenis van ‘activiteiten’, ‘werkzaamheden’ of ‘bezigheden’.

Toelichting

In de standaardtaal spreekt men van activiteiten, werkzaamheden of bezigheden. Als aanduiding van met name economische activiteiten wordt in de standaardtaal daarnaast ook de meervoudsvorm bedrijvigheden gebruikt.

(1) Het voorbije jaar stroomlijnde de elektronicareus zijn bezigheden door een aantal nevenactiviteiten af te stoten.

(2) In de officiële cijfers zijn de bedrijvigheden uit de zwarte economie niet meegerekend.

(3) Amerikaanse bedrijven besteden vaak niet alleen perifere activiteiten maar ook belangrijke bedrijvigheden uit.

Bijzonderheid

In de betekenissen ‘drukte’ of ‘vlijt, ijver’ komt bedrijvigheid alleen maar in het enkelvoud voor.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 29; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 26

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
81
j
betekenis,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
24 September 2020