Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Recycelbaar / recyclebaar

Vraag

Is de juiste spelling recycelbaar of recyclebaar?

Antwoord

De correcte spelling is: recyclebaar.

Toelichting

Bij de vervoeging van recyclen wordt de Engelse lettervolgorde aangehouden: recyclen - recyclede - gerecycled. Ook in het afgeleide bijvoeglijk naamwoord behouden we de Engelse lettervolgorde: recyclebaar.

Bij de meeste ingeburgerde Engelse leenwerkwoorden waarvan de Engelse stam eindigt op -le, wordt de Engelse lettervolgorde vernederlandst: settelen (Engels settle), googelen (Engels google), tackelen (Engels tackle), scrabbelen (Engels scrabble). De vernederlandste vormen weerspiegelen de uitspraak in het Nederlands: voor de l wordt een doffe e gehoord: [sɛtələn], [tɛkələn] enzovoort.

Bij recyclen is de Engelse stam behouden omwille van de leesbaarheid. De vernederlandste vormen recycelde, gerecyceld en recycelbaar zouden leesproblemen opleveren; de tweede c zou namelijk als een [s] gelezen kunnen worden.

Bij de werkwoorden crawlen en twirlen behouden we de Engelse stam vanwege de uitspraak: deze vormen worden niet uitgesproken met een doffe e voor de l.

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Gedesigned / gedesignd

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)