Reeds / al

Reeds / al

Vraag

Gebruik je reeds of al in de zin: Zoals u reeds / al weet, is er geen klacht ingediend?

Antwoord

Beide zijn correct, maar al heeft in deze zin de voorkeur. Reeds en al zijn synoniemen: al is de neutrale vorm, reeds behoort tot het formele taalgebruik.

Toelichting

De bijwoorden reeds en al kunnen allebei aangeven dat iets begonnen of gebeurd is op het moment van spreken, vroeger dan men zou verwachten. Reeds heeft een formeel, schrijftalig karakter. In neutrale contexten heeft de vorm al de voorkeur.

(1) Zoals ik al zei, moeten we dringend investeren in nieuwe technologieën.

(2) Aan de telefoon vertelde u al dat de marktprijs voor laptops daalt.

(3) Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op instellingen die onder het overgangsregime Wet financiële dienstverlening vallen en reeds een aanvraag hebben gedaan. (formeel)

Zie ook

Behoudens / behalve
Enkel / alleen
Ingevolge / ten gevolge van
Kortelings / binnenkort
Nadien / daarna
Vooraleer / alvorens / voordat / voor
Vooreerst / in de eerste plaats

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 213; Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 228; Stijlboek VRT (2003), p. 199; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 200-203

bijwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1384
j
bijwoord,correctheid,gepastheid,stijl,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijwoord
17 June 2008
20 January 2016