Infinitief

Infinitief

Omschrijving

De infinitief (of: onbepaalde wijs) is een vormcategorie van het werkwoord. De infinitief wordt ook wel ‘het hele werkwoord’ genoemd en het is in deze ‘standaardvorm’ dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen. De vorm van de infinitief is onbepaald wat persoon, getal, tijd en wijs betreft. De meeste infinitieven eindigen op -en, sommige op -n. Voorbeelden: lopen, werken, bidden, eten, slapen, gaan, zien, doen, zijn. Infinitieven maken deel uit van het gezegde. Voorbeelden (waarin de infinitieven cursief zijn weergegeven):

(1) Ik wil daar niet aan denken.

(2) Ik hoef daar niet aan te denken.

(3) De agent spoorde de voorbijgangers aan (om) te helpen.

(4) Het meisje stond op haar tenen om te kunnen zien wat er gebeurde.

Zie ook

Getal
Gezegde
Persoon
Werkwoord
Werkwoordstijden

termen


tao_term
45