Werkwoord

Werkwoord

Omschrijving

Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit (bijvoorbeeld eten, schrijven), een gebeuren (bijvoorbeeld plaatsvinden, ontstaan) of het verkeren in een bepaalde toestand (bijvoorbeeld liggen, zitten). Naar de vorm wordt een werkwoord gekenmerkt door de mogelijkheid vervoegd te worden: het ondergaat vormveranderingen naar gelang van de persoon (eerste, tweede of derde persoon) en het getal (enkelvoud of meervoud) van het onderwerp, bijvoorbeeld ik werk – jij werkt – jullie werken, en naar gelang van de tijd die in de zin uitgedrukt wordt (heden of verleden), bijvoorbeeld ik werk – ik werkte.

Werkwoorden kunnen op verschillende manieren verder in categorie├źn verdeeld worden. Een eerste onderverdeling is die in hoofdwerkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Hoofdwerkwoorden kunnen worden verdeeld in overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden. Het onderscheid tussen sterke en zwakke werkwoorden heeft betrekking op de vorming van de werkwoordstijden. Wat de vorming betreft, worden ten slotte nog samengestelde en niet-samengestelde werkwoorden onderscheiden. Voor een nadere uitleg wordt u verwezen naar de desbetreffende onderwerpen.

Zie ook

Getal
Gezegde
Hoofdwerkwoord
Hulpwerkwoord
Koppelwerkwoord
Overgankelijk / onovergankelijk werkwoord
Persoon
Persoonsvorm
Samengesteld werkwoord
Vervoeging
Werkwoordstijden

termentao_term
107