Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Onderschrijven / inschrijven, intekenen op

Vraag

Is het een lening onderschrijven of op een lening intekenen?

Antwoord

Op een lening intekenen (of inschrijven) is standaardtaal, een lening onderschrijven niet.

Toelichting

Onderschrijven wordt in de standaardtaal alleen gebruikt in de betekenis van 'goedkeuren, zich ergens mee verenigen', zoals in een standpunt onderschrijven.

Onderschrijven is geen standaardtaal in een lening onderschrijven.

(1) U kunt de nieuwste staatslening nog onderschrijven bij uw bank tot 31 oktober. (in België, geen standaardtaal)

(2) Wie een hypothecaire lening onderschrijft bij onze bank, heeft recht op tal van voordelen. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal spreekt men van intekenen op of inschrijven op een (staats)lening, op obligaties, waarbij deelnemers geld lenen aan de overheid enzovoort.

(3) Ik heb ingetekend op de jongste staatslening omdat de rentetarieven zo gunstig waren.

Leent men zelf geld bij een financiële instelling of bij een andere geldverstrekker, dan spreekt men van een (hypothecaire) lening nemen, aangaan of afsluiten.

(4) Zodra je een hypothecaire lening afgesloten hebt, ben je voor jaren gebonden.

Zie ook

Ondervragen / overhoren
Ontlenen / lenen / uitlenen

Naslagwerken

onderschrijven intekenen
Grote Van Dale (2005) 3 [leenvertaling van Fr. souscrire] (Belg.N., fin.) (mbt. een lening e.d.) intekenen op -

3 (onoverg.) door het tekenen van zijn naam op een lijst zich verbinden (tot-), syn. subscriberen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

-

1 zich schriftelijk verbinden tot iets (…) syn. inschrijven, subscriberen (…) intekenen1 op

Verschueren (1996)

-

2. door het tekenen van zijn naam op een lijst, zich tot iets verbinden

Koenen (1999)

1 ondertekenen

zich verbinden door het tekenen met zijn naam: ~ op een boek het bestellen nog vóór het uit is

Kramers (2000)

2 ZN intekenen, inschrijven op

zijn naam zetten als verplichting tot betaling; een nog te verschijnen boekwerk vast bestellen

Correct Taalgebruik (2006), p. 176

Men kan een standpunt onderschrijven, d.w.z. goedkeuren, zich ermee verenigen. Op aandelen of obligaties wordt ingetekend of ingeschreven.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 206, 186

[wordt afgekeurd] aandelen, obligaties, een lening -, inschrijven, intekenen op aandelen, op obligaties, een lening

[in deze betekenis niet opgenomen]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - intekenen, inschrijven op een   lening

- een verzekering afsluiten (…)

- een verklaring ondertekenen

- een bewering bevestigen, bekrachtigen

-